Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αναστολή κατάργησης του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τροποποίηση άρθρου 21 Κώδικα ΦΠΑ για την κατάργηση των μειωμένων
συντελεστών στα νησιά
(1)    Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) τροποποιείται προκειμένου να εναρμονίζεται με την ήδη προβλεφθείσα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της Υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/15, κατάργηση των μειωμένων συντελεστών από 1/1/2017 και στα υπόλοιπα νησιά. Συνεπώς εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας που πλήττονται από την προσφυγική κρίση και ειδικότερα τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 31-12-2017.
(2)    Η παράγραφος 6Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται καθώς μετά την τροποποίηση της παραγράφου 4 δεν έχει λόγο ύπαρξης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), τροποποιείται ως εξής: «4. Μέχρι 31.12.2017 για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
 γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), που τροποποιείται έχει ως εξής:
«4. Γία τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθό, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτό,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτό από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικό μέσα».
Η παρ. 6Α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, η οποία καταργείται έχει ως εξής:
«6Α. Η μείωση των συντελεστών των παραγράφων 4, 5 και 6 δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πόρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016.».
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται μείωση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, για το έτος 2017, από την αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ως προς τα νησιά των νομο')ν Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Αθήνα Δεκεμβρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς


Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς


Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, επιστρέφονται από σήμερα (19-12-2016) οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και χθες (18-12-2016).

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις (επιδοθείσες ή μη), που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. («Επιβολή διοικητικών μέτρων»), για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και χθες (18-12-2016).

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:
· Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
· Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης.
· Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη.
· Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.
· Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
· Οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.

Η επιστροφή των στοιχείων αφορά το χρονικό διάστημα μετά το πέρας της προηγούμενης σχετικής Απόφασης. Σημειώνεται ότι οι Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας δεν απαιτείται η άμεση καταβολή του διοικητικού προστίμου, για την είσπραξη του οποίου θα ακολουθείται η τακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ..Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32763

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Η νέα ρύθμιση για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τέλους του 2014 προς εφορία, Ταμεία

Εκατό δόσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν ως ετήσια δαπάνη το 20% ή 30% του επίσημου ετήσιου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, μηνιαίο επιτόκιο 0,5%, χωρίς άλλη προσαύξηση ή ποινή και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής με την καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, εντός των επομένων ημερών, θα έχει ολοκληρώσει τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προκειμένου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στη νέα ρύθμιση, καθώς η καθίζηση στα έσοδα προκαλεί έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο. Επείγοντα χαρακτήρα στην ψήφιση της νέας ρύθμιση προσδίδει άλλωστε και η ανάγκη των ασφαλιστικών ταμείων για αύξηση των εσόδων, καθώς διαπιστώνεται σημαντική κάμψη στον ρυθμό συμμετοχής των οφειλετών στη ρύθμιση που ήδη «τρέχει», προφανώς εξαιτίας της εξαγγελίας για νέα βελτιωμένη διάταξη.

Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται ακόμη υπό τη διαδικασία επεξεργασίας και τα βασικά του σημεία παρουσιάζει σήμερα η «Κ», στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο που έληξαν στις 31-12-2014. Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

- Η ρύθμιση γίνεται μέχρι και σε 100 δόσεις.

- Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά, μέχρι την πληρωμή του συνόλου της οφειλής.

- Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και το ετήσιο σύνολο των καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματός τους μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.

- Σε περίπτωση ρύθμισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό των δόσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του βεβαιωθέντος εισοδήματος.

- Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε αίτηση ρύθμισης της φορολογικής οφειλής, να εκδοθεί απόφαση και στη συνέχεια να προχωρήσει στη ρύθμιση της ασφαλιστικής οφειλής.

- Τα ποσά που υπάγονται στη ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Μάλιστα, για τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπεται ότι αυτά δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% (ενδεχομένως και 50%) του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου. Προσοχή, όμως. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις επανέρχονται σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση.

- Από τη στιγμή της υποβολής αίτησης ρύθμισης της οφειλής αναστέλλονται και δεν εκτελούνται τυχόν επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή ποινικής δίωξης.

- Εφόσον πληρώνονται οι δόσεις εμπρόθεσμα και δεν υπάρχει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, χορηγείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, τρίμηνης διάρκειας, η οποία ανανεώνεται στη λήξη της, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

- Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναστέλλεται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διατάξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.

- Κάθε οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση άπαξ.

- Θεωρείται δε, εκτός ρύθμισης σε περίπτωση καθυστέρησης –πέραν του ενός μηνός– δύο συνεχών δόσεων.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει τη δυνατότητα ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εφόσον ο πολίτης αμφισβητεί το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας συστήνεται πενταμελής επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, στην οποία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαφορές σε ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Εφόσον υπάρξει δικαστική προσφυγή, η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ποσοστό 15% της συνολικής οφειλής, που πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την πρώτη εκδίκαση της απόφασης.

Στο τελικό νομοσχέδιο, αναμένεται να περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία καταργείται ο χαρακτηρισμός του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο ως διαρκούς και εισάγεται η «αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής» ως νέος λόγος για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.

Επίσης, καταργείται μια σειρά ρυθμίσεων για την κατάσχεση σε χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία και απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, ώστε να προστατευθεί το οικιακό άσυλο.

Χωρίς περιορισμούς

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, «θέλουμε να μπουν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες σε σύστημα ρύθμισης. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε για λίγους ακόμη μήνες τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών με το σύστημα μέχρι 100 δόσεων, αφαιρώντας άμεσα όλους τους περιορισμούς που εμπόδιζαν να μπει η μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το σύστημα. Πιστεύουμε ότι στις επιτροπές εξώδικου διακανονισμού ανά περιφέρεια, τις οποίες εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου για διακανονισμό χρεών ως ποσοστό στο εισόδημα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν στην αποπληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα χρειαστεί να καταφεύγουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν στο ουσιαστικά αναδιαρθρωμένο σύστημα των 100 δόσεων.
Κατασχέσεις λογαριασμών
«Παγώνουν» οι κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων και των φορέων προκειμένου να σταματήσουν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Ειδικότερα, εντολή από τα κεντρικά έλαβε το παράρτημα του ΚΕΑΟ στη Χαλκίδα να σταματήσουν τα μπλοκαρίσματα των τραπεζικών λογαριασμών όσων οφείλουν στον ΟΑΕΕ. Ανάλογες κινήσεις αναμένονται και για οφειλές σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Ταυτόχρονα «παγώνουν» και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων όσων οφείλουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Η σχετική διαδικασία των κατασχέσεων θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος της προθεσίας για την υπαγωγή των οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Οσοι βέβαια αποδεδειγμένα δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση δεν θα γίνεται καμία κατάσχεση σε λογαριασμό τους. Ωστόσο, κάθε έτος θα επανεξετάζεται η φοροδοτική ικανότητα των οφειλετών.

Σημειώνεται ότι ενταγμένοι σε ρυθμίσεις χρεών είναι σήμερα συνολικά μόλις 198.000 πολίτες, οι 168.000 με την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων τους τελευταίους μήνες, ενώ υπό διακανονισμό είναι συνολικά απ’ όλες τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις μόλις 2 δισ. ευρώ, δηλαδή, λιγότερα απ’ όσα χρέη γίνονται ληξιπρόθεσμα στο διάστημα δύο μηνών.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη, στη Βουλή, στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.


Ίσως η πρώτη προγραμματική δήλωση μας στον τομέα της φορολογίας θα έπρεπε να είναι αρνητική:

  Όχι, δε θ’ αυξηθεί ο ΦΠΑ στον τουρισμό και την εστίαση, τραβώντας το χαλί κάτω απ’ τα πόδια της μόνης οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Όχι, δε θ’ αλλάξει ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τραπέζια που μένουν άδεια από φαί τα πιάτα τους σήμερα.

Όχι, δε θ’ αυξηθεί ο ΦΠΑ στα φάρμακα, όταν εκατομμύρια πολίτες δε μπορούν να τα πληρώσουν, ούτε καν τη συμμετοχή τους, με τον υπάρχοντα.

Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια η έννοια της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας σταδιακά εξαλείφθηκε από το φορολογικό δίκαιο.

 
Η νέα φορολογική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά ξεκινά από σήμερα. Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, μεταξύ αρκετών άλλων, πέντε θα είναι τα αποφασιστικότερα βήματα:

 Πρώτο: Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αντικατάσταση του από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, με αφορολόγητη την πρώτη κατοικία για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού – θα φορολογηθούν μόνο οι υπερπολυτελείς - και άμεση φορολογική ανακούφιση της μεγάλης πλειοψηφίας.

Η οποία δε θα φορολογείται καθόλου ή ελάχιστα, καθώς η κλίμακα και της επιβολής του νέου φόρου θα είναι προοδευτική, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν αναθεωρηθεί και αναπροσαρμοστεί οι αντικειμενικές αξίες, υλοποιώντας και την περυσινή δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δίνει χρόνο γι’ αυτή την αναπροσαρμογή στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι αυτό τον Ιούνιο.

Η απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ κατά το 2015 θα αποκατασταθεί μέσω της μεγάλης προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου, που θα αναπτυχθεί με αποφασιστικότητα.

Δεύτερο: Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο να έχουν ξεπεράσει, όπως όλοι ξέρουμε, τα 70 δις, η πλειοψηφία των οποίων όμως είναι χρέη παλιά κι αδύνατο να εισπραχθούν, θέλουμε να μπουν αν είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες σε σύστημα ρύθμισης.

Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε για λίγους ακόμα μήνες τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών με το σύστημα μέχρι 100 δόσεων, αφαιρώντας άμεσα όλους τους περιορισμούς που εμπόδιζαν να μπει η μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το σύστημα.

Σε δεύτερη φάση θα ενταχθούν στη ρύθμιση και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα περιθώρια είναι τεράστια, καθώς ενταγμένοι σε ρυθμίσεις χρεών είναι σήμερα συνολικά μόλις 198.000 πολίτες, οι 168.000 με την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων τους τελευταίους μήνες, ενώ υπό διακανονισμό είναι συνολικά απ’ όλες τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις μόλις 2 δις, δηλ. λιγότερα απ’ όσα χρέη γίνονται ληξιπρόθεσμα στο διάστημα δύο μηνών.

Πιστεύουμε επίσης ότι θα βοηθήσει η άρση του περιορισμού οροφής του ενός εκατομμυρίου καθώς κάτω του ενός εκατομμυρίου – άρα θεωρητικά δυνάμενα να ρυθμιστούν σήμερα - είναι μόλις 16 δις.

Πιστεύουμε ότι στις επιτροπές εξώδικου διακανονισμού ανά περιφέρεια, τις οποίες εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη κι οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου για διακανονισμό χρεών ως ποσοστό στο εισόδημα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν στην αποπληρωμή φόρων κι ασφαλιστικών εισφορών, θα χρειαστεί να καταφεύγουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν στο ουσιαστικά αναδιαρθρωμένο σύστημα των 100 δόσεων.

Τρίτο: Στο δεύτερο εξάμηνο θα διαμορφωθεί το νέο σύστημα φορολογίας εισοδήματος, το οποίο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θ’ αποκτηθούν από ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσα στο 2015 και θα δηλωθούν το 2016.

Θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς θα καθιερώνεται αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ κι ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίμακα με πολλές διαβαθμίσεις - σε κατεύθυνση μεταφοράς ουσιαστικού φορολογικού βάρους προς τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Έχουμε το χρόνο για να εξετάσουμε προσεκτικά κάθε πλευρά του νέου φορολογικού νομοσχέδιου όχι μόνο στο πλαίσιο του νομοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά επίσης στο πλαίσιο ενός θεσμοποιημένου κοινωνικού διαλόγου με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, που θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε την αρχική εκδοχή πριν κατατεθεί για συζήτηση κι απόφαση στη Βουλή, ενώ θα εγκαινιάζει μια φορολογική πολιτική που θα την στηρίζει η κοινωνία και δεν θα επιβληθεί αυταρχικά, όπως γινόταν μέχρι χθες.

Τέταρτο: Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, που μιλούν για ευχολόγια σε σχέση με τον πόλεμο ενάντια στη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το λαθρεμπόριο πριν απ’ όλα καυσίμων και τσιγάρων, τις διάφορες λίστες, τα ειδικά καθεστώτα των off-shore εταιριών, των ενδοομιλικών και των τριγωνικών συναλλαγών και του γνωστού φορολογικού και στην κυριολεξία τρίγωνου των Βερμούδων, όπως έδειξε και η ερευνητική δουλειά της ομάδας των 140 διεθνών δημοσιογράφων, που μεταξύ άλλων ανέδειξε και τη συμμετοχή Ελλήνων κροίσων παντού, από τους εξωτικούς φορολογικούς παραδείσους μέχρι τα LuxLeaks στο Λουξεμβούργο στην καρδιά της Ευρωζώνης, να ξαναμιλήσουμε με το κλείσιμο της χρονιάς.

Τότε θα μπορούμε να κρίνουμε αν είναι ευχολόγιο ή αν θα υπάρχουν σημαντικά πρώτα απτά αποτελέσματα από τα νέα επιχειρησιακά σχέδια, που θα εφαρμοστούν από το ΣΔΟΕ, από κοινού με τις Τελωνειακές και άλλες Αρχές και σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τη νέα Αρχή, του Υπουργού Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς πλάι στον Πρωθυπουργό – με διατήρηση κι ενδυνάμωση από μεριάς ΓΓΔΕ των μόνιμων προληπτικών ελέγχων.

Για να γίνουν ωστόσο αυτά πραγματικότητα, το Υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί την κατανόηση και βοήθεια όλων των Υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών.

Ώστε να μπορέσει να πάρει μέτρα άμεσης ενίσχυσης κι ενδυνάμωσης, αριθμητικά, εκπαιδευτικά και νομοθετικά, των φοροελεγκτικών μηχανισμών, με φροντίδα σε μια προοπτική για τις αποδοχές ιδιαίτερα των νεοπροσλαμβανόμενων, καθώς δεν είναι λογικό να ελέγχονται υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ από τους νεότερους ελεγκτές που σήμερα παίρνουν 750 ευρώ μεικτά το μήνα.

Ταυτόχρονα προχωρούμε σε μέτρα για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς και κατοχύρωσης της διαφάνειας. Η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση μετατρέπει δυνητικά κάθε πολίτη σε φύλακα της νομιμότητας και της νομιμότητας χωρίς να αποτελεί άλλοθι για ό,τι χρειάζεται να κάνει η Δημόσια Διοίκηση γι’ αυτούς τους στόχους.

Πέμπτο, αλλά όχι τελευταίο από πλευράς σημασίας. Εμπιστευόμαστε και αξιοποιούμε το δυναμικό των δημοσίων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες. Ξέρουμε ότι στο μπάχαλο που βρήκαμε τη δημόσια διοίκηση, ειδικά μετά την υπογραφή των νέων οργανισμών τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου, πολλές λειτουργίες και στο Υπουργείο Οικονομικών. κρατιούνται μόνο χάρη στην αυτοθυσία αρκετών υπαλλήλων του – και σε κάποιες περιπτώσεις, στους διωκτικούς μηχανισμούς, χάριν επίσης και στη γενναιότητα ορισμένων απ’ αυτούς απέναντι σε παράνομες υπηρεσιακές εντολές ή σε κρυφές ή και ανοικτότερες απειλές από μεριάς ελεγχομένων.

Εμείς θα φροντίσουμε να ξαναφέρουμε σε επιχειρησιακή κατάσταση τα διάφορα τμήματα και διευθύνσεις του Υπουργείου – με μέτρα όχι ερήμην, αλλά σε διαβούλευση με τους διευθυντές και, όπου δυνατόν, και με το σύνολο των εργαζόμενων στο κάθε κύτταρο του. Η ριζική αναβάθμιση των πληροφοριακών δομών θα βοηθήσει κι εδώ εξαιρετικά.

Απ’ το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου, διευθυντές, τμηματάρχες κι εργαζόμενους, ζητάμε μόνο ένα πράγμα: Να δώσουν όλες και όλοι τον καλύτερο εαυτό τους το επόμενο διάστημα, δουλεύοντας με εντιμότητα για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και με σεβασμό στον πολίτη. θα έλεγα, όσο πιο ταλαιπωρημένος είναι ο πολίτης που έχουν απέναντι τους, όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση που καλούνται ουσιαστικά να βοηθήσουν να σωθεί, με τόσο μεγαλύτερο σεβασμό.

Για ένα ζήτημα μόνο θα είμαστε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ανελέητοι, κι αυτό είναι η διαφθορά.

Επίσης,

 Η νέα Ελληνική κυβέρνηση θα αποκαταστήσει μια κατάφωρη αδικία που αφορά 15.000 οικογένειες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους μικροομολογιούχων, πολλοί απ’ αυτούς εργάτες-μετανάστες σε άλλες χώρες, όλοι με μόνο τους «έγκλημα» ότι εμπιστεύτηκαν στο κράτος τις οικονομίες μιας ζωής.

Από όλους τους πολίτες που θέλουν, εν μέσω καθεστώτος αφόρητων πιέσεων, αυτή η κυβέρνηση να κρατήσει σήμερα στη βάση των Προγραμματικών Δηλώσεων του Πρωθυπουργού, και να μπορεί να πετύχει τους στόχους της ήδη στο άμεσο μέλλον, ζητούμε:    
- Πρώτον: Να πληρώσουν όλοι την τελευταία δόση ΕΝΦΙΑ του 2014, αυτή του Φεβρουαρίου, και μαζί επίσης την προτελευταία δόση ΕΝΦΙΑ, αυτή του Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Έτσι θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε με τον πιο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο από τον ΕΝΦΙΑ οριστικά, ο οποίος για το 2015 προβλεπόταν να είναι άλλα 3,4 δις.
- Δεύτερο: Να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου όσοι δεν το έχουν κάνει.
- Τρίτο: Να ενταχθούν άμεσα, αυτή τη βδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο όλοι όσοι μπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει.Δεσμευόμαστε ότι από την άρση των περιορισμών στη ρύθμιση και τα συνοδευτικά κίνητρα θα μπορούν να

                                      
 

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Άνοιξε η εφαρμογή των 100 δόσεων – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε 100 δόσεις (εφόσον τα χρέη δεν ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ) ή σε έως και 72 δόσεις (εφόσον χρωστούν περισσότερα από 15.000 ευρώ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο οδηγιών της εφαρμογής:

•       Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS. Κατ’εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
•       Η καταβολή της πρώτης δόσης λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
•       Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.
•       Εφόσον δεν καταβάλλετε την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλλετε νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.
•       Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης με την χρήση μοναδικού κωδικού (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.).

Η καταβολή της οφειλής δύναται να διενεργείται και μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Για την πραγματοποίηση της πάγιας εντολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Φορείς Είσπραξης.

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2014


    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  1/1/2014

1)  ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)

Α) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΙ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ)

Β) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΛΠ,ΑΠΥ,ΤΔΑ,ΤΠΥ)

Γ) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΕΣ.-ΕΞ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ)

Δ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ( ΕΑΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ)

Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΕΩΡΗΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ( ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ)

ΣΤ) ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΧΑΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10.000 Ε ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5.000 Ε.

Ζ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 Ε ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3.000 Ε ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ).

Θ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 Ε ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.(ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ).

 

2)  ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) –ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β ΚΑΤΗΓ.).

 A) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 Ε ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ       ΥΠΟΒΟΛΗ.

B) ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 8,76% ΑΝΑ ΕΤΟΣ.

Γ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 10% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ,20% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ 30% ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ.

Δ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΙΝΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Ε9,ΦΑΠ, ΦΜΑΠ, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΤΕΛΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΤΕΛΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ, κ.α. 

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 - Ποιοι εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 - Ποιοι εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του νόμου 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:

● Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

● Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

● Η κατάργηση της έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

● Η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, ορισμένων εξ αυτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών και με σκοπό την απλοποίηση της μετάβασης στο νέο καθεστώς, με σχετικές αποφάσεις, προβλέπονται τα εξής:

Α. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.

Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ..

Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων.


B. Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών και προϋποθέσεις εξαίρεσης.

Στη λιανική πώληση, διατηρείται το υφιστάμενο σύστημα ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα μη χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών και Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), σε όσα επαγγέλματα απαλλάσσονταν και κατά την προηγούμενη χρονιά, από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών.


Γ. Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).